Leverandør av løsninger for integrering av datasystemer, automatisering av forretningsprosesser, samt kommunikasjon med kunder, leverandører, partnere og ansatte – står foran et generasjonsskifte

Bedriften i dag og fremover: Selskapets forretningside baserer seg på salg av konsulenttjenester og programvare, installert hos kunden eller levert som en skytjeneste. Andelen omsetning fra salg av programvare skal vokse mer enn konsulentvirksomheten.

Forretningsområdet – konsulentvirksomhet relatert til kundekommunikasjon står i dag for ca. 80 % av omsetningen. Bedriftens målsetning er at salg av programvare/skytjenester på 2 års sikt skal utgjøre 50 % av omsetningen. Om 5 år er planen at salg av programvare/skytjenester er 75 % av omsetningen og konsulentvirksomhet 25 %. Samtidig skal omsetning fra konsulentvirksomheten ikke avta, men ha en lavere vekstrate.

Programvare: Hovedproduktet er en «low-code»-skytjeneste, som forbedrer «time to market» i prosjekter knyttet til digitalisering, automatisering og optimaliserte kundeopplevelser. Produktet er unikt ved at det inneholder 3 elementer i samme løsning
• Integrasjon
• Prosessautomatisering
• Kundeopplevelse / kommunikasjon.

Kunder: I dag er de fleste kundene norske. Selskapets nedslagsfelt er Norden og Baltikum.

Salg: Ekspansjonen skal skje gjennom et alt større partnernettverk. som selger skytjenesten.

Mulige interessenter kan for eksempel være aktører som:
• Har / ønsker kompetanse innenfor integrasjon, prosessoptimalisering, digitalisering og automatisering
• Spesialiserer / ønsker seg kompetanse innen kundeopplevelse og kundekommunikasjon
• Distributører og konsulenthus innen IT
• Større rådgivingsselskaper
• Andre bedrifter, for eksempel innen regnskapstjenester, som ønsker innpass / krysselge produkter i selskapets og egen kundeportefølje.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101