Leverandør av industrielle- og maritime kuldeanlegg med datterselskap i Afrika, står ovenfor et generasjonsskifte

Eierne er åpen for at en person med kuldeteknisk bakgrunn & eksporterfaring kommer inn som leder og får sjansen til å suksessivt kjøpe seg inn i virksomheten.

  • Lokalisert i Østfold
  • Internasjonal aktivitet
  • Etablert for 30 år siden
  • 15 ansatte i Norge og 12 i Afrika
  • Omsetning ca. 40-50 MNOK pluss 10-15 MNOK i det afrikanske selskapet

Selskapet har levert mer enn 300 maritime- og industrielle anlegg (skreddersøm). Primært innen prosessindustri med hovedvekt på maritime sektorer.

Kunder betjent ifra Norge – ca. 60% i Norge, 30% Vest-Afrika og 10% øvrige verden. Det afrikanske datterselskapet betjener i hovedsak Vestkysten av Afrika.

Profil. Selskapet leverer skreddersydde anlegg med fokus på funksjonalitet, driftsøkonomi og vedlikeholdsvennlighet.

Lokalisering: Østlandet.

Vekst- og lønnsomhetspotensiale. Det største potensialet ligger i de afrikanske og Søramerikanske (Chile, Peru & Uruguay) markedene. Dagens organisasjon er liten og bedriften vil i en større konstellasjon kunne levere betraktelig flere anlegg.Bedriftsmegling · Bedriftsmegler · M&A · Vekstpartner

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101