Industribedrift som driver med overflatebehandling / korrosjonsbeskyttelse står overfor et generasjonsskifte

Kort om selskapet:

 • 5 – 10 ansatte
 • Store industrikunder
 • Lokalisert på Østlandet
 • Etablert for ca. 30 år siden
 • Omsetning ca. 11 MNOK, lønnsom, bra kontantstrøm
 • Ingen direkte konkurrent i Norge, i prinsipp ei heller i Norden
 • ISO sertifisert: ISO-9001og ISO-14001

Produkter: Selskapet driver med overflatebehandling, hvor det benyttes følgende metoder:

 • Elektrolytisk nikkelbelegning, (tykke sjikt 0,1 – > 3,0 mm)
 • Hardforkromning
 • Selektiv plettering
 • Dagen produksjon er basert reparasjon av slitasje og korrosjonsskader på ventilsystemer, hydraulisk utstyr og maskindeler, samt korrosjonsbeskyttelse og utbedring av maskineringsfeil på nye komponenter

Kunder: Primært større industrikonsern med virksomhet innen olje- og gassnæringen. Har også levert til kunder på kontinentet og USA.

Vekst- og lønnsomhetspotensiale: Bedriftens eier har vært bundet opp i daglig drift. Ikke salg og forretningsutvikling:

 • Mersalg til dagens kunder
 • Kontakt med lignende kunder bedriften har i dag, i Norge og utenlands
 • Andre næringer enn olje og gass; for eksempel industri og havvindmøller
 • Hva hadde dagens eier valgt hvis han var 30 år yngre: Da ville jeg bygget opp et firma som var totalleverandør av tjenester: Nikkelbelegging – termisk sprøyting – sveis og ha noen CNC-maskiner for avansert maskinering, i tillegg til aktiv markedsføring

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101