Importør av elektro, elektronikk og automasjon søker vekstpartner for å videreutvikle Selskapet

Selskapet leverte et godt 2020-resultat til tross for utfordringene i samfunnet, men også fordi betydelige nyinvesteringer har begynt å gi resultater.

• Omsetning ca 70 millioner
• Lokalisert i Oslo-området
• Produkt- og systemsalg
• Sterk fagkompetanse
• Solid omdømme
• Lønnsom

Virksomheten driver utelukkende i B2B-markedet og har en god plattform for videre vekst, og kan også egne seg for en partner som kan bidra med ytterligere aktivitet i Skandinavia. Selskapet har en moderne infrastruktur utviklet for dette.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101