Elektroentreprenør lokalisert i nærheten av Drammen, omsetning ca. 15 MNOK

  • 10 ansatte
  • Lønnsom drift
  • Etablert for mer enn 10 år siden

Kunder. En god blanding av private-, nærings-, landbruk- og industrikunder.  Hovedtyngden ligger med radius på 30km fra kontoret.

Lokaler. Virksomheten har vært lokalisert på samme sted i mer enn 20 år. Kontorarealet er ca. 100m2 – 4 kontorplasser samt et spise- / møterom. Lager ca. 350 m2, godt med reolplass, verkstedkrok, garderobe dusj og toalett. Garasje med stor lagerport i samme lokale. Årlig leie er ca. 300.000 kroner om året.

Generasjonsskifte. Eierne ønsker en fortsatt god utvikling for bedriftens ansatte og kunder.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101