• Omsetning ca. 100 MNOK.
  • Voksende.
  • Lønnsom.
  • Østlandet

Dagens eiere har kommet frem til at de har lykkes med å bygge opp og drive virksomheten operativt til dagens nivå. For å vokse videre, ser eierne at en annen type kompetanse innen administrasjon og organisasjonsutvikling er nødvendig. Derfor ser Selskapet etter muligheter til å vokse innen en større konstellasjon, som har den type administrasjon/infrastruktur.

Et eksempel på utviklingsområder som kan bedres ved å inngå i en større konstellasjon, er at bedriften blir kontaktet av mange entreprenører, men har grunnet for lav kapasitet kun mulighet til å bearbeide og gi tilbud til 35% av alle forespørslene.

Selskapet ble etablert for 20 år siden

 

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101Bedriftsmegling – bedriftsmegler – M&A - vekstpartner