Bemanningsselskap innen optikerbransjen ser etter en driver / vekstpartner

  • Etablert for ca. 10 år siden
  • Fokuserer kun på optikerbransjen
  • Omsetning før korona, ca. 11 – 14 MNOK

Dagens situasjon.

På grunn av pandemien har virksomheten drastisk minket på antallet vikarer og omsetningen i år forventes å bli ca. 5 millioner kroner med et nullresultat.

Ønsket scenario: At virksomheten reaktiveres for å ha minst samme omsetning som før koronaen. Infrastrukturen er på plass for å få det til. Virksomheten søker den / de som skal ta over «stafettpinnen».

Dagens eier: Vedkommende driver flere andre større bemanningsselskaper innen andre bransjer. Vedkommende ønsker å fokusere på disse selskapene.

Mulige interessenter kan for eksempel være:

  • Virksomheter med tilknytting til optikerbransjen
  • Bemanningsbyråer innen andre bransjer
  • Rekrutteringsselskap
  • Eller en privatperson som ønsker å drive eget og slippe den usikre gründerfasen.


Bedriftsmegling · Bedriftsmegler · M&A · Vekstpartner

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101