Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Norges eldste produsent og leverandør av bakteriedrepende UV-anlegg søker ny eier

Bedriftsmegling sak ID 270

Virksomhet: UV-anlegg

Status: Solgt

Sammendrag av Selskapet:
• Leverer UV-armatur for sterilisering av luft og overflater, og UV-skap for steril oppbevaring.

• Har egen database og holder oversikt over hvor utstyret er montert.

• Har gjennomført minimalt med salgsaktivitet og markedsføring de siste årene.

 

Selskapet ble etablert på slutten av 40-tallet og er spesialisert på UV-anlegg for sterilisering av luft og overflater, og skap for steril oppbevaring av instrumenter.

 

Produksjonen er satt bort til underleverandører, men har noe egenproduksjon/montering i sine lokaler. Produktene er NEMKO godkjent.

 

UV-lysrørene har svært høy bakteriedrepende effekt. Ca. 95 % av stråleenergien er i det bakteriedrepende bølgeområdet. I tillegg har UV-lysrørene lang brenntid, lavt energiforbruk (12-24 watt = lave driftsutg.), tilnærmet ingen utvikling av varme eller ozon og er den mest miljøvennlige steriliseringsmetode.

 

Kundene er i hovedsak sykehus, lege- og tannlegekontor, laboratorier, veterinærinstitutt og næringsmiddel-industri.

 

Markedsføring og salgsaktiviteter har vært på et minimum de siste årene som følge av eierens helsesituasjon. Selskapet har god uttelling der de er til stede. I tillegg er det nå ofte fokus på bruk av UV-lys i flere nye bransjer og virksomheter, hvilket gir et betydelig utviklingspotensiale.

 

Eierskap. Selskapets eier har en lang yrkeskarriere bak seg og ønsker nå å trappe ned sitt yrkesliv. Selskapets eier er fleksibel med egen arbeidsinnsats i en overgangsperiode.

 

Aktuelle kjøpere av Selskapet kan være:

  • Konkurrenter i samme marked som ønsker å øke sin markedsandel.
  • Bedrifter som har bruk for, og kan være med å videreutvikle Selskapets posisjon i markedet.
  • Bedrifter med andre produkter som kan oppnå synergier mot felles kundegrupper.
  • Noen som ønsker å drive egen virksomhet, som vil starte med noe etablert og slippe den usikre gründerfasen.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen