Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Dataleverandør til forenings- og organisasjonsmarkedet står overfor et generasjonsskifte

Bedriftsmegling sak ID 269

Dataleverandør

Status: Solgt

Sammendrag av selskapet:

  • Lokalisert i Oslo
  • Omsetningen i 2013 var ca. 8 MNOK – ”alltid” lønnsom drift
  • 5 årsverk inkludert dagens eiere.

 

Selskapet leverer dataløsninger til større bransjeorganisasjoner, fagforeninger og andre organisasjoner med en viss størrelse. Kundene er lokalisert i Oslo.

 

Dagens eiere og potensial

Selskapets eiere står overfor et generasjonsskifte. Man ser etter løsninger som både kan trygge selskapet fremover og videreutvikle virksomheten for å nå dets fulle potensial. Dette gjelder så vel mersalg til dagens kunder, som til nye kunder innen samme markedssegment. Det er også et marked i andre nordiske land.

 

Mulige løsninger kan være selskap som:

  • Kan videreføre og videreutvikle selskapets kunder
  • Kan videreutvikle selskapets potensiale
  • Har andre produkter som passer selskapets kunder
  • Har et salgsapparat som kan markedsføre selskapets produkter mot nye kunder i Norge, samt eventuelt andre nordiske / europeiske land.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen