Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Grafisk selskap i Buskerud søker ny eier

Bedriftsmegling sak ID 263

Virksomhet: Grafisk

Status: Solgt

Sammendrag av Virksomheten:
•Mange års erfaring med et stort produktspekter, «totalleverandør».

• Kjent merkenavn lokalt, men mangler salgskapasitet til å nå ut til et større marked.

• Selskapet omsatte for ca 5,5 mnok i 2012 med positivt resultat.

 

Selskapet har lang historie og har vært igjennom alle de store omstillingene i grafisk bransje siden etterkrigen. Selskapet arbeider kontinuerlig med å tilpasse seg endringene i markedet, men opplever at dette er vanskelig som liten aktør og ønsker nå å bli en del av en større enhet. I virksomheten er det 4-5 årsverk og man holder til i godt egnede lokaler hvor man har kapasitet til betydelig høyere produksjon.

 

Arbeidsområdet til Selskapet strekker seg fra byrå og strategi til et bredt spekter av produksjon. Selskapet har et nettverk av samarbeidspartnere som gir bred adgang til spesialkompetanse og spesialproduksjon.

 

Kundene er i hovedsak fra privat næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner som er lokalisert i Selskapets nærområde, med nabokommuner. Oslo og resten av Buskerud er sekundærmarked.

 

Eierskap.

Selskapets eier har mesteparten av sin yrkeskarriere i bransjen og har derfor et bredt kontaktnett. Selskapets eier er fleksibel med egen arbeidsinnsats i en overgangsperiode.

 

Aktuelle kjøpere av Selskapet kan være:

  • Design- eller reklamebyråer som ønsker å styrke sin posisjon i Selskapets marked og som kan videreføre og utvikle dagens oppdrag og kundeforhold.
  • Grafiske bedrifter som ønsker et etablert avdelingskontor med en eksisterende struktur og tilhørende kundeportefølje.
  • Selskap innen webutvikling, web to print-produksjon og markedsføring på sosiale medier som kan nyttegjøre Selskapets kunder og styrke Selskapets posisjon i markedet.
  • Noen som ønsker å eie og drive en virksomhet, men som vil slippe den usikre gründerfasen.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen