Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Elektrikervirksomhet i Østfold søker ny eier

Bedriftsmegling sak ID 254

Virksomhet: Elektriker

Status: Aktivt

Sammendrag av Virksomheten:
• Veletablert virksomhet med stabile kunder innen industri/næring, privat og landbruk.

• Rammeavtaler med de største kundene.

• Omstningen i 2012 var ca 4,5 mnok, og resultatet har vært positivt de siste tre år.

 

Selskapet ble på begynnelsen av 2000-tallet etablert av dagens eier som enkeltpersonsforetak, men ble etter hvert gjort om til AS. Det er tre årsverk fast ansatt i virksomheten, inkludert eier, og man leier inn ytterligere medarbeidere hvis det er behov. Man bruker PDA'er og har gode rutiner for føring av timer og bestilling av materiell.

 

Selskapet leverer i dag tjenester som tradisjonelt elektrikerarbeid, brannvarslingsanlegg, svakstrømsjobber, internkontroll og automasjon/styringssystemer.

 

Potensial. Selskapet har vært mer opptatt av å ta vare gode kundeforhold enn å etablere nye. En ser derfor gode muligheter for vekst i oppdragsmengden ved mer aktiv markedsføring/salg. Dette innbefatter mulighet for å selge inn selskapets kompetanse til en større/bredere kundegruppe, samt utvidelse av dagens tilbud til eksisterende kunder.

 

Kundene er i hovedsak i det området der virksomheten er lokalisert, og omtales som stabile gode kunder. De største kundene er innen industri/næring, men man opplever også god tilgang på oppdrag fra privatkunder og landbruk. For de største kundene, som man har rammeavtaler med, har man vært med å tilpasse automasjonsløsninger for produksjonsstyring.

 

Eierskap. Selskapets eiere ønsker endringer i sitt yrkesliv, og søker derfor etter den/de som ønsker å overta, videreføre og videreutvikle Selskapet med dets produkter og tjenester. Selskapets eier er fleksibel med egen arbeidsinnsats i en overgangsperiode, og kan gjerne arbeide deltid som installatør over en noe lengre periode.

 

Aktuelle kjøpere av Selskapet kan være:

  • Konkurrenter i samme marked som ønsker å øke sin markedsandel samt utvide sitt sortiment med Selskapets produkter og tjenester.
  • Bedrifter som har bruk for, og kan være med å videreutvikle Selskapets posisjon i markedet.
  • Bedrifter med andre produkter som kan oppnå synergier mot felles kundegrupper.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen