Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Nettportalen MyKid søker ny eier

Bedriftsmegling sak ID 248

Virksomhet: Nettportal

Status: Løst

"Egmont HM kjøper MyKid.no
11 april, 2013
Egmont Hjemmet Mortensen (Egmont HM) kjøper seg inn i MyKid.no, en ny digital tjeneste for foreldre og barnehager.
Egmont HM er Norges største aktør i “Foreldre og barn” segmentet, med blader som Foreldre & Barn, BabyDrøm og BAM, og nettposisjoner gjennom Klikk.no som f.eks. Barnimagen.
-Med kjøpet av MyKid.no vil Egmont HMs posisjon i segmentet ytterligere styrkes, sier adm.direktør i Egmont HM, Olav Sandnes.
MyKid.no tilbyr barnehager et digitalt administrasjonsverktøy som vil gjøre hverdagen enklere og lette dialogen mellom barnehage og foreldre. Tjenesten er et alternativ til dagens løsninger med epost, gule lapper, sms og personlige meldinger som er tidkrevende å administrere og hvor misforståelser lett kan oppstå.
-Vi har funnet en partner som kan dra MyKid.no videre, og sørge for at tjenesten kommer flest mulig til nytte, sier Bjarte Århus og Terje Gløersen fra Intutor AS, som har utviklet tjenesten MyKid.no.
MyKid.no har fått svært god mottakelse i sin testfase, og har over 300 barnehager som brukere.
-Vi har brukt MyKid.no i mer enn et år, og dette er virkelig en løsning som letter kommunikasjonen mellom foresatte og barnehage. Tjenesten gjør at vi kan bruke mer tid på barna og at foreldrene blir mer involvert i barnas hverdag i barnehagen sier Trine-Lise Jensen, styrer ved Korsvolltoppen barnehage.

 

Marianne Skari er ansatt som daglig leder for MyKid.no. Hun kommer fra stillingen som daglig leder i treningskjeden Mykjemeir og startet i stilingen 1. april.

Kontaktpersoner:
Direktør Digitale Medier, Cato Broberg, tlf 918 15 295
Daglig leder MyKid.no, Marianne Skari, tlf 481 49 579 og epost: marianne@mykid.no
Daglig leder Intutor AS, Bjarte Århus, tlf 901 81 141 og epost: bjarte@intutor.no"

 

 

Sammendrag av Virksomheten:

  • Ferdigutviklet nettportal med et års operativ drift etter et års testperiode.
  • MyKid har mange mulige positive utviklingsmuligheter for fremtidige inntektskilder.
  • Brukerne har nå fått et verktøy som løser utfordringer de opplevde tidligere.

 

MyKid er en nettportal som er utviklet av Intutor AS for å løse kommunikasjonsutfordringer mellom barnehager og foreldre. Den inneholder funksjoner som oppslagstavle, toveis sms-kommunikasjon, månedsplaner, nyhetsbrev, dagrapporter, fremmøtelogg og ferieavviklingsoversikt.

 

MyKid har integrert fotoløsning (i samarbeid med ledende aktør i markedet) hvor personalet laster opp bilder fra barnas hverdag. Disse tilgjengeliggjøres slik at foreldre, besteforeldre og andre foresatte kan følge med på barnas hverdag når det passer dem - på jobb, hjemme eller på reise. Det er lastet opp ca 115.500 bilder. MyKid lar brukerne laste ned de bildene som er gjort tilgjengelige for dem.

 

Det er idag tilsluttet ca 300 barnehager, både private og offentlige, og nettportalen har ca 8500 brukere relatert til ca 4600 barn. Man reforhandler nå en avtale som kan gi tilgang til 700 barnehager. Løsningen kan tilpasses idrettslag og foreninger med tilsvarende kommunikasjonsbehov.

 

Utvikling. En foreldre App for smarttelefoner er snart ferdigstilt, og man ser mulighetene for å åpne en webshop samt ta over driften av hjemmesidene til barnehagene. Man utvikler for tiden et samarbeid med Barnehageforum som har 2500 medlemmer blant landets ca 7000 barnehager.

 

Eierskap. Intutor AS har andre prosjekter som opptar deres kapasitet og søker derfor etter den/de som kan overta og videreutvikle MyKid. Selskapet er gjerne med å videreutvikle nettportalen, men kan ikke ha hovedfokus og være driveren bak dette arbeidet.

 

Aktuelle kjøpere av Virksomheten kan være:

  • Salgsorganisasjoner som ønsker å bearbeide og nyttegjøre markedet med et «ferdig» produkt.
  • Selskap som ønsker å tilby sine varer eller tjenester gjennom nettportalen.
  • Selskap som ønsker å tilpasse portalen, og selge den, til beslektede markeder.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen