Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Firma der kjernevirksomhet er montasje av apparat- og omformeranlegg for energiforsyning og industri - søker ny eier - helt eller delvis – eller strategisk partner

Bedriftsmegling sak ID 242

Montasje av apparat- og omformeranlegg for energiforsyning

Status: Solgt:
Nettpartner kjøper Norsk Energiservice AS
Publisert: 12.09.2013
1. september 2013 kjøpte Nettpartner AS 100 % av aksjene i Norsk Energiservice AS. Dette kjøpet er et ledd i vår strategiske satsning innen regionalnett og passer derfor godt inn i selskapets vekststrategi sier en fornøyd Adm. dir. Arild Borgersen i Nettpartner.
Kort om Nettpartner AS
Nettpartner AS bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for distribusjon av elektrisitet, fjernsyns- og datasignaler. I Nettpartner er det ca 430 ansatte, og selskapet har en årlig omsetning på i overkant av 800 mill. og er således blant de 3 største selskapene i sin bransje i Norge. Nettpartner arbeider i hele verdikjeden, fra prosjektering og bygging, til vedlikehold, oppgradering og kontroll/ tilsyn.

Vårt hovedkontor ligger på Vinterbro, og vi har hele Norge som markedsområde.

Hvem er Norsk Energiservice AS
Norsk Energiservice AS (NES) ble etablert i mai 2008 og har sitt utspring fra ABB-miljøet. NES har en profil med erfarne ansatte som har høy faglig kompetanse og innehar autorisasjoner og kvalifikasjoner for spenningsnivåer opp til 145 kV.
Kunde- og leveransefokus er sentrert rundt utbygging, vedlikehold og renovasjonsoppdrag for stasjoner, herunder innen- og utendørsapparatanlegg, omformer- og likeretteranlegg, kontrollanlegg og kabelanlegg.
Omsetningen har siden 2010 ligget stabilt på NOK 11-12 mill. og selskapet har vært lønnsomt.

Kontaktpersoner er:
- Divisjonsdirektør i Nettpartner, Magnus Johansen, mob. 951 43 892
- Daglig leder i NES, Torstein Bentzen mob. 928 98 923

 

Sammendrag av selskapet:

  • Omsetningen i 2011 var ca 11 MNOK – lønnsom drift
  • 8 ansatte inkl. dagens hovedeier. Leier inn arbeidskraft ved større prosjektgjennomføringer
  • Kontor i Oslo.

 

Selskapet driver med montasje der hele landet er virkeområde:
• Innen- og utendørs apparatanlegg 11 - 420 KV • Omformer og likeretteranlegg
• Kontrollanlegg
• Kabelanlegg opp til 145 kV.

Selskapet har alle nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner innenfor både høy- og lavspenningsanlegg.

Kunder & potensial. Selskapets kunder er nettselskaper, industri, samt apparatleverandører som for eksempel ABB Kraft, Siemens, Ahlstrom med flere. Man ser et godt fremtidig potensial pga utbygging av vindmøller, grønn kraft og generelt etterslep av vedlikehold på kraftnettet.

Selskapets eier. Dagens hovedeier som også er faglig ansvarlig, autorisert entreprenør gr L og H, ønsker å trappe ned sin yrkesaktivitet. Vedkommende er interessert å fortsette i selskapet, men ikke over tid på heltid. Derfor vurderer man nå mulige løsninger for fremtidig videreutvikling av selskapet.

 

Mulige kjøpere/partnere/løsninger kan for eksempel være selskap/privatpersoner som:

  • Ønsker å etablere denne type av virksomhet
  • Kjøpe selskapet fordi de ønsker å ha denne kompetanse/ forretningsområde “inhouse”.
  • Har komplementære produkter eller tjenester, og dermed kan oppnå mersalg til selskapets kunder, eller har kunder med bruk for selskapets tjenester.
  • Driver innen samme, eller lignende bransje, og som ønsker vekst eller et datterselskap på Østlandet.
  • Har nødvendige kvalifikasjoner som ansatt til å kunne lede og drive selskapet videre.

 

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen