Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Os Transformator Fabrikk AS - Veletablert og lønnsom elektroprodusent beliggende i Bergen søker ny eier
Bedriftsmegling sak ID 237

Virksomhet: Transformatorfabrikk

Status:Solgt

Sammendrag av virksomheten:

 • Veletablert – godt innarbeidet og kjent i markedet.
 • 3 ansatte – stabil arbeidskraft med lang og relevant erfaring.
 • ”Skreddersøm”. Ordrebasert produksjon. Hurtig levering.
 • Høy kvalitet.
 • Godt vedlikeholdt og velegnet maskinpark.
 • Omsetning kr 6 mill. – positive resultater, med potensiale til enda bedre lønnsomhet.
 • Velegnet lokalisering.

 

Produktspekter og marked: Utvikler, produserer og selger transformatorer og andre induktive elementer. Produktene er av høy kvalitet, noe som gjenspeiles i valg av leverandører og råvarer. Egen konstruksjon og testing av ferdige produkter. Ordrestyrt produksjon etter kundens krav og spesifikasjoner. Hurtig levering. Markedet består bl.a. av skipsverft, rederier, olje- og gassrelatert virksomhet og annen industri. Noe eksport.

 

Beliggenhet og lokaler: Bedriften er lokalisert på et veletablert og lett tilgjengelig industriområde i Bergen. Lokalene for produksjon, lager og kontor er på til sammen 250 kv.m. Lokalene leies av bedriften til markedspris. Det er plass til flere ansatte og kapasitet til en fordobling av produksjonen.

 

Ansatte og aksjonærer: Daglig leder og hovedaksjonær har 36 års erfaring i bransjen. Han kan i en overgangsfase stille seg til disposisjon for konkrete oppgaver. De 2 andre ansatte har hhv 25 og 15 år i bransjen. Samtlige aksjonærer ønsker å selge.

 

Mulige kjøpere kan for eksempel være personer eller selskaper som:

 • Ønsker økt kapasitet i egnede produksjonslokaler.
 • Har lignende produkter som med fordel kan suppleres med bedriftens produktspekter.
 • Kan plassere produksjon til bedriften, noe som gir bedre utnyttelse av kapasiteten og økt lønnsomhet.
 • Ønsker å drive egen virksomhet, men vil slippe den usikre gründerfasen.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen