Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Grafimport søker ny eier / deleier

Bedriftsmegling sak ID 225

Virksomhet: Leverandør til grafisk industri

Status: Solgt

Fra pressemelding:

Fra 1. april 2012 blir Oslo-bedriften Grafimport AS overtatt av Stangebedriften CXP Handelshuset AS, ved Bjørn Normann.

 

Bjørn Nymann og Arnfinn Bondkall i Grafimport AS sier at grafisk bransje i de senere år har møtt stadig økende utfordringer og at Grafimport AS for å møte denne utviklingen i noen tid har vært på utkikk etter mulige samarbeidspartnere. I dag ble det klart at dette har fått sin løsning.

 

STYRKE BEGGE BEDRIFTER

Grafimport har lange tradisjoner som leverandør til den grafiske bransje og er ledende leverandør av materiell til bokbinderier, ferdiggjøringsbedrifter, album- og permprodusenter, samt eske- og kartonasjeindustrien.

 

Arnfinn Bondkall skal i den nye organisasjonen ha den daglige ledelsen på CXP`s Oslo-kontor, med Bjørn Nymann som salgssjef. Inger Fuglebrend fortsetter som logistikkansvarlig. Bondkall kommenterer sammenslåingen slik:

 

- Da anledningen bød seg for samordning med CXP Handelshuset anså vi dette som en mulighet for styrking av begge bedrifters framtidsmuligheter. Fra Grafimports side er vi derfor svært fornøyde med den løsningen man nå har kommet fram til, sier Bondkall.

 

VIL VIDEREUTVIKLE Selskapene kan nå rasjonalisere på administrasjon og innkjøp, og samtidig øke aktiviteten på salg og produktutvikling. Kundemassen er delvis overlappende samtidig som produktsortimentet er kompletterende. Dette betyr at CXP Handelshuset nå tilbyr et større og bredere produktspekter til sine kunder.

 

Eier og administrerende direktør i CXP Handelshuset AS, Bjørn Normann, opplyser at første mål for bedriften i sin tid var å bli en Gaselle-bedrift.

 

– Det lyktes vi med. Nå er det strategisk viktig å bevare og videreutvikle den eneste gjenværende spisskompetansen i Norge på dette feltet ved å tilby kompetente råd og et slagkraftig sortiment av kjente agenturer, sier Normann til In-Publish, og opplyser at det ved CXP`s hovedkontor på Stange jevnlig holdes seminarer med fokus på riktig bruk av kjemi og lim.

Sammendrag av selskapet:

 

  • Norges ledende leverandør av bokbindermateriell og leverandør av forbruksvarer til bl.a grafisk industri.
  • Kundene er bokbinderier, trykkerier, ferdiggjøringsbedrifter, album- og perm- produsenter samt eske- og kartonasjeindustrien og øvrige rekvisitaprodusenter.
  • Veletablert selskap med stabil omsetning og positive resultat. Noe eksport til Danmark.
  • Produktene har tilpasningsmulighet og utviklingspotensiale for nye markeder.

 

Grafimport AS ble etablert i 1966, men har aner tilbake til 30-tallet. Omsetningen er på ca 6-7 mnok men har vært betydelig høyere. Man ser nå at det vokser fram endel nye markeder, og ønsker å styrke eierskapet for å satse i disse. I virksomheten er det i dag 2,5 årsverk og man holder til i gode lokaler sentralt plassert i Oslo.

 

Potensialet til Selskapet ligger i å tilpasse dagens produkter til nye markeder, levere flere produkter til eksisterende kunder samt øke andelen av eksport, til bl.a. Danmark. Ettermarkedet til digitaltrykk-segmentet er ett av flere mulige satsningsområder. Selskapets leverandører har et bredt varespekter som spenner fra metallkniver til høvling av skøyteis til tapeter.

 

Produktene til Grafimport er bl.a. forskjellige typer overtrekksmaterialer til bokproduksjon i form av papir, belagt papir, stoffer og skinn, bokpapp, kartong og forsatspapir. Videre leveres PVC-folie og mekanismer for permproduksjon. Rekvisita som bånd, tråd og lim samt diverse utstyr som metallhjørner, maljer, niter, papirbor og heftenåler er også en del av porteføljen. De leverer også kniver og skjærelister til alle grafiske maskiner og håndarbeidsutstyr til håndbokbindere. Spesialområde er stiftetråd for ryggstifting av hefter, ukeblad, aviser etc.

 

Eierskap. Selskapets eiere har mesteparten av sin yrkeskarriere i bransje og har derfor et bredt kontaktnett. De er gjerne med videre i virksomheten og videreutvikler den sammen med ny eier.

 

Aktuelle kjøpere av Selskapet kan være:

  • Konkurrenter i samme marked som ønsker å øke sin markedsandel samt utvide sitt produktsortiment med Grafimports produkter.
  • Selskap som har bruk for, og kan være med å videreutvikle Grafimports posisjon i markedet.
  • Selskap med andre produkter som kan oppnå synergier mot felles kundegrupper.
  • Eksisterende kunder, eller leverandører, som ønsker større kontroll over verdikjeden.
  • Personer eller selskap som ønsker å investere i, og være med å videreutvikle, en nisjebedrift.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen