Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Renholdsfirma i Bergen søker ny eier

Bedriftsmegling sak ID 200

Virksomhet: Renholdsfirma Bergen

Status: Solgt

Sammendrag av selskapet:

 

  • Renholdsfirmaet er velorganisert og har en god og godt synlig profil i markedet.
  • Selskapet ble etablert i 2001 og fremstår i dag som veldrevet.
  • Det forventes at omsetningen i 2010 vil være ca 18 MNOK.

 

Selskapet utfører innvendig og utvendig renholdsarbeider i Bergen og omegn. I tillegg har selskapet de senere år utviklet kompetanse på impregnering av bygningsfasader og fjerning av grafitti. Selskapet har hatt en årlig omsetningsvekst på ca 2,5 MNOK de siste årene, med et godt overskudd hvert år. Det uføres i dag ca 30 årsverk i selskapet.

 

Kvalitet. Selskapet er veldig opptatt av å holde høy kvalitet på alle de arbeidsoppgaver som utføres. Dette inkluderer forholdet til arbeidstagerne hvor arbeidsavtaler og internkontrollrutiner er i ordnede former.

 

Potensiale. Selskapet har hatt en veldig positiv utvikling de siste årene på innvendig og utvendig renhold, og man ser ingen grunn til at det ikke skal fortsette. I tillegg ser man at grafittifjerning bør være et betydelig vekstområde med de produkter og den kompetanse selskapet har skaffet seg på det området.

 

Eierskap. Selskapets eiere ønsker seg litt andre arbeidsoppgaver enn det de har i dag og er fleksible i forhold til egne roller videre i selskapet.

 

Aktuelle kjøpere av Selskapet kan være:

 

  • Konkurrenter i samme marked som ønsker seg større markedsandel samt selskapets posisjon og omdømme i markedet.
  • Renholdsfirmaer i andre deler av landet som ønsker seg et avdelingskontor i Bergen.
  • Eiendomsselskap som er storkunde av renholdstjenester i dag, men som ønsker å drifte dette selv gjennom et eget selskap.
  • Selskap eller enkeltpersoner som ønsker å eie og drive et renholdsfirma i Bergen og som ønsker å starte med et godt etablert selskap med sunn økonomi.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen