Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Designbyrå i Oslo søker ny eier

Bedriftsmegling sak ID 196

Virksomhet: Designbyrå

Status: LØST

Sammendrag av selskapet:

 

  • Mange års erfaring med et bredt spekter av forskjellige designoppdrag.
  • Kunder som er eller har merkevarer som er særdeles godt kjent i markedet.
  • Selskapet har et fremførbart underskudd fra tidligere år på 4 MNOK.

 

Selskapet har hatt profilansvar for oppdrag med internasjonalt fokus, og har vært med å sette nye merkenavn på kartet. I tillegg har Selskapet hatt ansvar for profilendring for mange kjente bedrifter, fra børsnoterte selskap til offentlige etater. I virksomheten er det 5-6 årsverk, og man holder til i lokaler som ligger sentralt plassert i Oslo.

 

Arbeidsområdet til Selskapet strekker seg fra hele profilprogrammer til enkeltoppdrag innen web-design, visuell profil, pakningsdesign og trykksaker inkl. årsrapporter.

 

Kundene kommer fra kommunale/statlige foretak, børsnoterte selskap og større og mindre private selskap.

 

Eierskap. Selskapets eiere har forskjellig kompetanse og utfører i dag ulike arbeidsoppgaver i virksomheten. Disse ønsker i hovedsak nye utfordringer, enten sammen med ny eier eller i helt andre virksomheter. Man er, uansett løsning, fleksible i forhold til overføring av eierskap og egen arbeidsinnsats i en overgangsperiode.

 

Aktuelle kjøpere av Selskapet kan være:

 

  • Design- eller reklamebyråer som ønsker å styrke sin posisjon i markedet innenfor design og merkevarebygging, og som kan videreføre og utvikle dagens oppdrag og kundeforhold.
  • Byråer som ikke er representert i Oslo, men som ønsker et etablert avdelingskontor med en eksisterende struktur og tilhørende kundeportefølje.
  • Trykkerier som ønsker å utvide sin førtrykks-/designavdeling og samtidig nyttegjøre seg trykkoppdragene som Selskapet kjøper ute i dag.
  • Selskap eller enkeltpersoner som kan nyttegjøre seg Selskapets fremførbare underskudd og fremtidig inntektspotensial gjennom videre drift.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen