Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Veletablert mekanisk bedrift i Hedmark søker ny eier

Bedriftsmegling sak ID 191

Virksomhet: Mekanisk verksted Hedmark

Status: Solgt

Nøkkelinformasjon:

 • Veletablert – 30 års drift med samme eier og ledelse
 • 8 ansatte – stabil arbeidskraft med lang og relevant erfaring
 • Store lokaler som tåler betraktelig større produksjon
 • Godt vedlikeholdt maskinpark
 • Omsetning ca. 7 mill. kr. – med relativt gode, positive resultater

 

Produkter og marked

 • Problemløsing, idéutvikling og konstruksjon av nytt utstyr og maskiner
 • Maskinering, platearbeide og sveising
 • Montering og reparasjoner
 • Salg av egne produkter og stål
 • Markedet omfatter lokale og regionale kunder, stort sett innen industri og primærnæringene

 

Beliggenhet og lokaler

 • Bedriften er lokalisert på et veletablert og lett tilgjengelig industriområde
 • Produksjonslokalene og lager har et bruksareal på til sammen ca. 830 m2 I tillegg kommer kontordel på 84 m2
 • Ca. 320 m2 av lokalene har 2 porter på 4,5x5 m, stor takhøyde og traverskran på 3 tonn som dekker hele lokalet
 • Over halvparten av lokalene, samt ca. 5,6 mål opparbeidet tomt, eies privat av hovedaksjonær
 • De resterende lokalene er leid på langsiktig basis, med 12 mnd. gjensidig oppsigelsestid

 

Ansatte

Majoriteten av de 8 ansatte har vært i bedriften i mer enn 20 år. En av de ansatte er maskiningeniør. Hovedaksjonær er daglig leder.

 

Salget innebefatter

 • Eierne ønsker å selge bedriften, som er organisert som et aksjeselskap
 • Privat eid tomt og lokaler kan enten kjøpes separat eller leies

 

Mulige kjøpere kan for eksempel være virksomheter eller personer som:

 

 • Ønsker økt verkstedkapasitet i egnede produksjonslokaler
 • Ønsker etablering av en lokal avdeling sentralt på Østlandet
 • Har lignende produkter som med fordel kan suppleres med bedriftens produktspekter
 • Kan plassere egen produksjon i bedriften, for bedre utnyttelse av kapasiteten og dermed økt lønnsomhet
 • Ønsker å drive eget mekanisk verksted, men vil slippe den usikre gründerfasen.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen