Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Betydelig forhandler av SAP’s SME løsninger med stor avtalebundet kundeportefølje vurderes solgt.

Bedriftsmegling sak ID 190

Virksomhet: SAP løsninger

Status: Solgt

Nøkkelinformasjon:

  • Over 120 kunder, de aller fleste med løpende vedlikeholdsavtaler
  • Mottatt utmerkelsen ”NORDIC PARTNER OF THE YEAR 2008”
  • SAP GOLD PARTNER i Norge
  • 13 ansatte med høy kompetanse og lang erfaring fra bransjen
  • Stipulert omsetning i 2009; 16,5 mnok.

 

Etter å ha bygget opp selskapet gjennom organisk vekst og kjøp av konkurrenter, er en av de ledende forhandlerne av SAP’s SME løsninger klar for å vurdere salg av virksomheten.

 

Over de senere årene har selskapet hatt en ledende rolle som en av de faglig sterkeste forhandlerne av sitt produkt. Gjennom denne lederrollen har selskapet bidratt til å konsolidere markedet og har overtatt flere av sine konkurrenter.

 

Blant selskapet viktige inntektskilder er en årlig vedlikeholdsportefølje hvor selskapet er ansvarlig for fakturering til sluttkunde, mens SAP er leverandør av vedlikeholdet. Denne porteføljen, sammen med vedlikehold på en del andre systemer, har et årlig nettobidrag på nærmere 3,0 MNOK. Utover dette har selskapet stabile avtaler på support og vedlikehold av egne moduler. Det er 10 fakturerende konsulenter og tre personer på support og salg. Virksomheten drives sentralt i leide lokaler i Oslo-området.

 

Selskapets eiere har blant annet på grunn av flytteplaner som målsetting å konsolidere øvrig virksomhet, samt et ønske om å finne en ny eier som kan videreføre og utvikle virksomheten videre. Det er et svært godt potensial for videre vekst, både i Norge og i Norden forøvrig.

 

Aktuelle kjøpere kan være:

 

  • Selskaper som driver programvarevirksomhet i dag og som ønsker å utvide eller endre produktporteføljen.
  • Selskaper som selger komplementære produkter, gjerne til samme markedssegment.
  • Konsulentselskaper som driver innenfor f.eks. økonomi, org.utvikling eller logistikk.
  • Investorer som ønsker en ”flying start” i dette voksende markedet.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen