Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Datafirma i Oslo søker ny eier.

Bedriftsmegling sak ID 182

Virksomhet: Data

Status: Solgt

Nøkkelinformasjon:

  • Etablert i 1998; i 2008 hadde selskapet en omsetning på ca 3.4 millioner kroner
  • Selger tjenester innenfor teknisk drift & support, noe produktsalg
  • Ca. 40 aktive kunder, 75 % på Østlandet, resterende 25 % spredd over hele landet
  • 2 ansatte, inklusive dagens eier.

 

Selskapets virksomhet er drift og support av kundenes dataanlegg, salg av servere og tilhørende programvare. Hosting skjer hos kunden eller som en ren ASP løsning i selgers lokaler / serverfarm. Selger opptrer de facto som IT-avdelingen hos sine kunder. Her har man faste tidspunkter for oppmøte og på stedet drift, i tillegg til fjerndrift som blir benyttet i stor utstrekning.

 

Lokalene ligger sentralt i Oslo. Disse benyttes imidlertid lite, da man er ute hos kundene mesteparten av tiden. Leieavtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. ASP drift er migrert til VMWARE eller kan løftes over om kjøper har egen hosting.

 

Selskapet har også en fiberlink med hosting og videresalg av linjekapasitet som leies ut til andre i samme bygg / tilhørende bygg. Det kan medgå en ADSL/SHDSL/Fiberaksess kundebase som gir rett til løpende provisjon fra ISP-leverandøren.

 

Dagens eier skal i løpet av høsten flytte til sitt tidligere hjemsted. Avstanden derifra er for lang (2.5 timers kjøring til Oslo) for å kunne supportere kundene. Derfor ønsker han å selge virksomheten. Eieren er åpen for å finne fleksible overgangsordninger slik at virksomheten blir overdratt på en hensiktsmessig måte. Han er også interessert i å arbeide i kjøperens virksomhet, om man kan finne passende arbeidsoppgaver som kan utføres via internett / fjerndrift.

 

Aktuelle kjøpere kan være:

 

  • Leverandører av datatjenester innen drift og support som ønsker å kjøpe seg en større omsetning
  • Selskaper som ønsker seg en etablering i Oslo, men som foretrekker å starte med en eksisterende struktur med tilhørende kundeportefølje
  • Ansatte med et ønske om å drive egen virksomhet, men som vil slippe den usikre gründerfasen.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen