Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Til serviceselskap som gir hjemmehjelp ønskes ny eier

Bedriftsmegling sak ID 168

Virksomhet: Service, hjemmehjelp

Status: Solgt

Avlastningsteamet Kamfer AS overtar virksomheten til Avlastningsteamet DA. Avlastningsteamet - som ble etablert for knapt 10 år siden – leverer private hjemmetjenester. Selskapet har 4 ansatte, og har en rammeavtale med Oslo Kommune. Gjennom den leverer selskapet kommunale hjemmehjelpstjenester til brukere i 9 bydeler i Oslo; Frogner, Nordstrand, St. Hanshaugen, Østensjø, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker og Ullern. Selskapet har også private kunder i Vestre Aker, Bjerke, Akershus og Buskerud. Kamfer as har siden etableringen i 2005 levert omsorgs- og hjemmetjenester privat. Kamfers forretningsidé er å tilby omsorg gjennom samvær, og hjelp til alle som har et større behov enn hva det offentlige kan tilby. Man har siden starten i 2005 opparbeidet seg et kundekartotek i Oslo, Akershus og Buskerud ”Synergien av å slå sammen virksomhetene styrker først og fremst selskapets kompetanse og logistikk. Staben blir nå stor nok til at sårbarheten ved f. eks sykdom og ferie blir mindre. Hverdagen for våre ansatte blir tryggere, og for våre kunder blir den enda mer stabil. Kamfer AS - Avlastningsteamet vil med sine 9 ansatte fremdeles være en liten og personlig virksomhet – men stor nok –, og med en kapasitet som gjør at vi trygt kan levere tjenester når ekstrabehov melder seg.” Kenneth Sørheim, Kamfer.

 

Selskapet er / har:

 

Virksomheten har lang erfaring og gode administrative rutiner på prosesser, HMS, brukeroppfølgning og fagsystem (Gerica). Man har rammekontrakt med Oslo Kommune, denne kan utvides.

 

Selskapet yter tjenester til brukerne som:

 

  • Pleie og stell
  • Tilsyn, lett matlaging
  • Rengjøring
  • Følge til lege, tannlege etc
  • Terminalpleie
  • Oppfølging / opptrening etter råd fra behandlende lege / sykehus.

 

Det foreligger en økende oppdragsmengde, både privat og via den kommunale avtalen. De største mulighetene for å øke virksomheten er å benytte selskapets systemer med flere ansatte. Dagens eier mener at man kan få flere oppdrag, også ved å benytte allerede etablerte kontakter, hvor virksomheten har opparbeidet et godt rennomé.

 

Dagens eiere som nylig har fått barn ønsker seg mindre ansvar og mer tid til familie. De er forberedt på å bistå ny eier for en kortere eller lengre tid for å få en så hensiktsmessig overføring av virksomheten. Alt avhengig av kjøpers ønske.

 

Mulige kjøpere kan for eksempel være personer eller selskaper som har:

 

  • Ønsker å øke sin kundeportefølje / bemanning
  • Ønsker seg inn i bransjen og ønsker å overta en organisasjon med fungerende administrative rutiner som kan HMS, gi anbud, har fungerende fagsystem, kontorlokaler og en god personalgruppe
  • Komplementære produkter el. tjenester
  • Ønske om å drive egen virksomhet, men vil slippe den usikre gründerfasen.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen