Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Mekanisk verksted i Buskerud søker ny eier – alternativt ønsker å kjøpe en lignende virksomhet.

Bedriftsmegling sak ID 164

Virksomhet: Mekanisk verksted.

Status: Solgt

Virksomheten ble solgt til SJE Sveis og Industriservice AS.

 

Selskapet er / har:

 

  • Veletablert, 30 års drift
  • 5 ansatte, dagens eiere er ikke aktive i produksjonen
  • Meget store produksjonslokaler som tåler betraktelig større produksjon
  • En omsetning på kr. 5.5 mill.

 

Virksomheten er engasjert innen rustfritt, syrefast og vanlig stål, samt aluminiumsprodukter. Arbeidet består hovedsakelig av sveising, klipping, plate- og rørbearbeiding. I tillegg har virksomheten en maskineringsseksjon der det produseres forskjellige komponenter for kunder i lengre serier.

 

Virksomheten består av en driftsjef og 4 operatører med 5 – 10 års ansiennitet i selskapet. I tillegg har man en konstruktør som jobber deltid.. Maskinparken og lokalene er dimensjonerte for en større produksjon, hvilket må til for å få en god drift.

 

Verkstedslokalene er på 1.203 m2. I tillegg kommer kontor og kantine på i alt 111 m2. I hovedlokalet/hallen er det 6 m. takhøyde, og en travers med opprinnelig løftekapasitet på 10 tonn. Høyde under travers er ca. 5 m. Den skyvbare innkjøringsporten har en bredde på 4 m. og en høyde på 4,3 m.

 

Selskapets kunder er primært lokalisert på Østlandet. Maskinparken består bl. a. av sveisemaskiner- og utstyr, platesaks, knekkemaskin, kappsager, kappe- og stansemaskiner, valse for rør, hydrauliske og pneumatiske stanser, automatiske stanse- og niblemaskiner, dreiebenker, fresemaskiner, programmerbar stansemaskin og sag.

 

Dagens eiere ønsker primært å selge virksomheten. Alternativt å kjøpe en mindre virksomhet som kan samlokaliseres med dagens produksjon. Dette med anerkjennelsen av at en større produksjon må til for å få god lønnsomhet. Ved salg er eierne åpne for salg av aksjer, ”innmat”, eller produksjon og lokaler/eiendom hver for seg.

 

Mulige kjøpere kan for eksempel være personer eller selskaper som:

 

  • Ønsker økt verkstedkapasitet i egnede produksjonslokaler, eller etablering av en lokal avdeling på Østlandet
  • Har komplementære produkter og kan dermed oppnå synergier med verkstedets produktsortiment
  • Kan plassere egen produksjon i selskapet, og derved oppnå kritisk masse i produksjonen for å bedre lønnsomheten
  • Et ønske om å drive et eget mekanisk verksted, men vil slippe den usikre gründerfasen

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen