Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Brumunddal Frø - Norges største nett-hagesenter søker ny eier.

Bedriftsmegling sak ID 150

Virksomhet: Postordre, salg av blomsterfrø, blomsterløk, busker, stauder, hageutstyr etc.

Status: Solgt

Selskapet er / har:

 

  • Norges eldste postordreselskap, etablert i 1895
  • 2 ansatte (1,7 årsverk), ledelse og kundesupport
  • Omsetning de seneste årene har vært 6 - 7 millioner kroner
  • Selskapet er lønnsomt.

 

Brumunddal Frø selger via kataloger og web produkter som blomsterfrø, blomsterløk, busker, stauder, hageutstyr med mer. Drift og kundesupport skjer fra selskapets kontor på Svartskog utenfor Oslo. Pakking ble i 2005 outsourcet til et firma i Nederland, hvilket innebærer en betydelig kostnadsbesparelse i forhold til hvordan dette ble utført tidligere.

 

Når det gjelder design av katalogen og drifting og videreutvikling av webbutikken (www.hageglede.no) bruker selskapet design- og IT-kompetanse lokalisert i Thailand.

 

Selskapet har en kundedatabase på ca. 200.000 adresser som har kjøpt produkter fra selskapet gjennom mange år. Katalogen blir sendt ut i ca 70.000 eksemplarer (2 ganger om året). Man har også en e-post database på ca. 13.000 adresser. Hovedtyngden av kundene er kvinner over 30 år. En ny eier kan selvfølgelig bruke databasene for å selge andre produkter og tjenester.

 

Selskapets aksjonærer ønsker å selge virksomheten, slik at ny eier kan overta 100 % av selskapet.

 

Da selskapet leier lokaler på korttidskontrakt, kan virksomheten om ønskelig flyttes på kort varsel. Daglig leder ønsker å trappe ned sin yrkesvirksomhet, men kan bistå ny eier for kortere eller lengre tid, hvis kjøper skulle ønske det.

 

Mulige kjøpere kan for eksempel være selskaper som:

 

  • Vil øke sin virksomhet innen hageprodukter
  • Har komplementære produkter eller tjenester og dermed kan oppnå synergier med å ta over Brumunddal Frøs virksomhet. Det gjelder både salg & pakking av produkter
  • Ønsker å øke sin virksomhet via postordre / Internet
  • Selger hageprodukter i butikker, men ønsker å finne en etablert plattform til å selge via postordre og Internet.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen