Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Leverandør & montør av kuldetekniske installasjoner og AC på Vestlandet søker partner / ny eier.

Bedriftsmegling sak ID 148

Virksomhet: Kuldetekniske installasjoner og AC

Status: Solgt

Gunnar Karlsen AS overtar kuldeentreprenøren Brødrene Thune AS i Haugesund Overtagelsen er del av GK's strategi om å styrke seg innen kuldefaget og bygger videre oppunder GK's etablering i Haugesund gjennom oppkjøpet av Karmsund Ventilasjon AS i 2004. Med overtagelsen 1. mai styrker GK sin kuldekompetanse og kapasitet i Haugesundsområdet. Både GK og Brødrene Thune AS er fornøyd med avtalen. - GK har stor respekt for Brødrene Thune's kompetanse, lokale anseelse og over 60 års historie. Dette er noe vi ønsker å bygge videre på, sier regionsdirektør i GK Region Vest, Eivind Sælen. Med Brødrene Thune på laget vil GK Haugesund bli en vesentlig kuldeentreprenør med sterk lokal forankring. Aktiviteten til Brødrene Thune videreføres til GK som har sin kjernekompetanse på inneklima og tekniske installasjoner i bygg. GK Haugesund vil etter overtagelsen bestå av 13 personer fordelt på prosjektledere ventilasjon og kulde, montører ventilasjon, serviceteknikere ventilasjon, kuldemontører og administrativ saksbehandler. GK-konsernet er et solid norskeid selskap med over 40 års tradisjoner i Norge. Selskapet er i dag en av Skandinavias ledende inneklimabedrifter med over 55 lokaliseringer i Norge, Sverige og Danmark.

 

Selskapet er / har:

 

  • 50 år gammelt, veletablert - 20 års drift på samme adresse
  • 6 ansatte (5.5 årsverk), med plass til ytterligere 4 personer i dagens lokaler
  • Gjennomsnittlig omsetning og driftsresultat de seneste 3 årene har vært henholdsvis 8.4 millioner og 600.000 kroner. Driftsresultatet pr. 30.09 er kr. 550.000.-.

 

Selskapet foretar prosjektering, utfører montering generelt vedlikehold & service, samt akutt hjelp (døgnkontinuerlig vakttelefon) innenfor fagfeltet klima- og kuldeteknikk. Salget av nye kulde- og AC-anlegg utgjør ca 70 % av omsetningen, service, vedlikehold og montasje for 30 %. De fleste kundene finnes innen dagligvarehandelen og der de 10 største kundene står for 60 % av omsetningen.

 

De største mulighetene for ytterligere å styrke selskapets lønnsomhet er:

 

  • Større og bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten
  • Fokusere mer på serviceavtaler
  • Sterkere kompetanse på prosjektledelse.

 

Hovedaksjonær, som også er daglig leder og faglig ansvarlig ønsker å trappe ned. Han er forberedt på å bistå ny eier for en kortere eller lengre tid, avhengig av kjøpers ønske. Øvrige aksjonærer ønsker da også å selge ut, dermed kan ny eier overta 100 % av selskapet.

 

Mulige kjøpere kan for eksempel være personer eller selskaper som har:

 

  • Behov for økt kapasitet eller ønsker egen lokalisering på det aktuelle området på Vestlandet
  • Har komplementære produkter eller tjenester og dermed kan oppnå synergier med selskapets produkter. Det kan for eksempel være aktører innen VVS, energiteknikk, el & byggentreprenører
  • Et ønske om å drive innen kuldeteknikk, men vil slippe den usikre gründerfasen.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen