Tlf.: 22 83 04 00
Bedriftsmegling

Bedrift til salgs / partnersøk

Mindre selskap innen eiendomsforvaltning søker ny eier

Bedriftsmegling sak ID 125

Sektor: Eiendomsforvalting

Virksomhet: Forretningsførsel av boligsameier, boligselskaper og næringseiendommer

Distrikt: Asker & Bærum, Oslo og Røyken

Status: Solgt

Sammendrag; Selskapet er / har:

 

 • En stabil kundemasse (ca 20 kunder, noen kunderelasjoner er eldre enn 30 år)
 • 3 ansatte (ca 2 årsverk), forruten dagens eier (1/3-årsverk)
 • Utviklingspotensial på personalsiden, markedsføring / forretningsutvikling og lokalleie.

 

Selskapets virksomhet er å være forretningsfører for boligsameier og boligselskaper i Asker, Bærum og Oslo. Per i dag har man ca 20 kontrakter for boligsameier- og selskaper, samt 2 kontrakter for forretningsførsel for næringsbygg. Hovedoppgaven som forretningsfører er føring av regnskap, utbetalinger, innkreving av husleie og felleskostnader, samt bistand til styret i driften av sameiet / selskapet. Kontraktene med kundene løper med 6 måneder oppsigelse, frist 1/7 hvert år. En annen inntektskilde er fakturering for administrasjonen ved skifte av beboerne.

 

Tilflyten av nye kunder har kommet via referanser fra dagens kunder eller vaktmesterselskaper. Selskapet har ikke drevet noen form av aktiv markedsføring. Man har ikke heller skaffet seg produkter som forsikringer og annet for å selge til sine kunder.

 

Kontorene på ca 180 m2 er moderne og brukes i tillegg av eierens advokatforretning. Lokalene inngår i et kontorsfellesskap med noen andre aktører. Leiekontrakten løper til 3/12 2008. En ny eier kan velge å overta leiekontrakten eller å flytte virksomheten.

 

Selskapet hadde i 2004 en omsetning på ca 2 millioner kroner, og forventer et resultat etter skatt på ca 100’000 kroner. I tillegg tok eieren ut en lønning på 300’000 (1/3-stilling).

 

De største potensialene å forbedre virksomhetens lønnsomhet ligger ved å:

 

 • Oppnå stordriftsfordeler ved å redusere eller fjerne stillingen til dagens eier
 • Samlokalisering i enten kjøpers eller selgers lokaler
 • Markedsfører seg aktivt for å skaffe flere kunder
 • Selger komplementære produkter som forsikringer til kundene.

 

Dagens eier ønsker å fokusere sin arbeidsinnsats som advokat og vil derfor selge 100 % av virksomheten.

 

 • Mulige kjøpere kan for eksempel være personer eller selskaper som:
 • Advokat eller regnskapsfører som ønsker en nærliggende sidevirksomhet
 • Eiendomsforvaltningsselskap som ønsker flere kunder (stordriftsfordeler)
 • Et ønske om å drive en egen virksomhet, men vil slippe den usikre gründerfasen.

Bedriftsmegling på Facebook Bedriftsmegling på Twitter Bedriftsmegling på LinkedIn Til toppen