Skip to content
Telefon: 22 83 04 00

Regnskapskontor i Oslo/Østlandet står ovenfor et generasjonsskifte

  • Etablert for ca. 5 år siden.
  • Snaut 3 MNOK i omsetning.
  • Omsetningen er voksende, lønnsom drift.
  • Lokalisert i Stor-Oslo.

På grunn av eiers alder ønsker dagens eier å sikre bedriftens fremtid og utvikling.

Regnskapsførerselskapets kunder er lokalisert i Oslo, Akershus og Østfold. Kundene består av ca. 100 aksjeselskaper og ca. 25 enkelpersonsforetak, boligsameie og foreninger. Aksjeforetakene består primært av bedrifter innen eiendom, håndverk/service, salgsselskap, rådgivning og helsetjenester.

4 ansatte, ca. 3 årsverk, dagens eier er autorisert.

Lokaler
Årlige kostnader for husleie, felleskostnader, renhold, strøm, internett og alarm, ca. 120.000 kroner per år, og ytterligere 12.000 kroner for 1 parkeringsplass. Det er 3 måneders gjensidig oppsigelse på leieavtalen. Kontorleie for en ansatt som har kontor utenfor Oslo, 18.000 kroner per år. Det er plass til ytterligere 3–4 arbeidsplasser.

Selskapet bruker følgende dataprogrammer: Total, Tripletex, DiB Kunnskap og Microsoft Office-pakken.

 

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101Å selge bedrift / bedriftsmegling er vår spesialitet.
Scroll To Top