Telefon: 22 83 04 00

Leverandør av industrielle kuldeanlegg, med datterselskap i Afrika, står ovenfor et generasjonsskifte

* Omsetning på ca. 50 MNOK, lønnsom.

* Etablert for ca. 30 år siden.

* Ca. 15 ansatte.

* Internasjonal aktivitet.

Selskapet har levert nesten 300 industrielle anlegg, primært innen næringsmiddelindustrien, med hovedvekt på maritim sektor (fiske).

Dagens hovedeier har i tillegg levert like mange anlegg til andre virksomheter.

Kunder: Ca. 40 % er lokalisert i Norge, 40 % i Vest-Afrika og 20 % i øvrige verden.

Profil: Selskapet leverer skreddersydde anlegg, med fokus på driftsøkonomi og vedlikeholds-vennlighet.

Lokalisering: Østlandet.

Vekst- og lønnsomhetspotensial: Det største potensialet ligger i de afrikanske, amerikanske og søramerikanske markedene. Dagens organisasjon er liten, og bedriften vil i en større konstellasjon kunne levere betraktelig flere anlegg.

Datterselskap i Afrika: 10 – 15 MNOK i omsetning, etablert for ca. 25 år siden, ca. 20 ansatte, lønnsom, aktiv i 2 afrikanske land innen fiskeri og maritim sektor.

 

 

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101