Telefon: 22 83 04 00

Kjede med 5 enheter som reparer pc og mobiler søker vekstpartner

  • Lokalisert i Oslo.
  • Etablert i 2014.
  • Omsetning ca. 15 millioner, med positivt tall.
  • Ca. 10 ansatte. 

Tjenester og produkter

Selskapet reparerer pc, mobiler og nettbrett.

Beliggenhet og lokaler.

Virksomheten har 3 lokaler i Oslo, og 2 i et nabofylke.

Ansatte og aksjonærer

Selskapet har ca 10 ansatte, der også dagens 100%-eier jobber.

Eier ønsker å utvikle selskapet videre og er åpen for alle alternativer:

  • Flere ansatte
  • Et selskap som har komplementære produkter og tjenester som virksomheten kan selge
  • En partner som kan bidra til at virksomheten får flere bedriftskunder
  • Har flere lokaliseringer der selskapet kan drives fra
  • Eller at Selskapet blir del av en større konstellasjon

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101