Skip to content
Telefon: 22 83 04 00

Dataselskap innen klienthåndtering og sikkerhet; 13 – 20 MNOK

  • Leverer tjenester innen klienthåndtering og sikkerhet.
  • IBM Service Partner på stormaskiner, selger IBM System Z.
  • Opptil 3 ansatte, samt 2 eiere som vil fases ut.
  • Kompetanse innen Big Fix.

Selskapet står overfor et skifte, dels et generasjonsskifte der noen av eierne er fleksible med hensyn til videre deltagelse i fremtidig drift. Om ønskelig kan de fortsette gradvis å trappe ned arbeidsinnsatsen eller slutte helt innen nær fremtid. De øvrige ansatte ønsker å fortsette i Selskapet, men gjerne å inngå i en større konstellasjon.

Virksomheten står også overfor et skifte av tjenester med fokus på Big Fix og utfasing av Radia.

Selskapet er IBM Service Partner på stormaskiner og har i noen år solgt IBM System Z-stormaskiner.

Selskapets ansatte er vant til å håndtere større kunder, som børsnoterte selskaper og store offentlige organisasjoner.

Omsetningen har tidligere vært mellom ca. MNOK 13-20 pr. år

Leiekontrakten for Selskapets kontorlokaler kan sies opp med 6 måneders varsel.

Selskapet og dets ansatte ønsker å finne en større konstellasjon som kan overta og videreføre den kompetanse og erfaring som besittes.

For mer informasjon, kontakt vår bedriftsmegler:

Bedriftsmegler-Micke-Bernakiewicz

Micke Bernakiewicz

Epost: micke@connecto.no

Telefon: 913 47 101Å selge bedrift / bedriftsmegling er vår spesialitet.
Scroll To Top