NDS Group fortsetter veksten innenfor marine

NDS Group AS kjøper den maritime distributøren Hovdan Poly AS fra Jan Haslev, Erik Haslev og Tom Sognebro. Med denne transaksjonen tar NDS Group et ytterligere nytt steg innenfor det maritime segmentet og fortsetter strategien med å vokse gjennom oppkjøp. Hovdan Poly er, etter oppkjøpet av Sola Shipping i 2020, det andre selskapet NDS Group kjøper i marinesegmentet, og man ser betydelige synergier for selskapet sammen med NDS Group når det gjelder lager, distribusjon og produktportefølje.

NDS Group har dermed gjennomført fire oppkjøp etter at Aurelius overtok som eier for selskapet i slutten av 2018. Selskapet satser på videre vekst gjennom oppkjøp og har opparbeidet solid kompetanse innad i selskapet for å kunne gjennomføre denne strategien.

Hovdan Poly AS ble etablert i 1997, men har røtter tilbake fra 1910. Jan Haslev representerte 4. generasjon i det tradisjonelle familieselskapet. Selskapet leverer kvalitetsprodukter innen båtutstyr, tauverk, jernvare, wire og sikkerhetsutstyr for fritidsbåter, handelsflåten samt industrien, og selskapet har mange kvalitetsleverandører innenfor disse kategoriene.

“Gjennom oppkjøpet av Hovdan Poly styrker vi vår bredde innenfor det maritime segmentet. Produktporteføljen til Hovdan er særdeles komplementær til den vi har fra tidligere. I tillegg har selskapet igjennom de siste årene gjort store investeringer innenfor digitalisering og gode webløsninger for kundene, noe som vi ønsker å utnytte videre. Nå blir vi en fullskala aktør å regne med også innenfor «marinesegmentet» sier Janno Gröne, CEO og styreformann i NDS Group AS.

«Vi har gjennom de siste årene vært igjennom store endringer, og har investert i systemer, digitalisering og webløsninger for å tilpasse oss framtiden. Vi ser også at selskapet trenger ytterligere finansielle muskler samt profesjonalisering for å ta dette videre. NDS Group har alt dette, og ikke minst har de et logistikknettverk som andre mindre aktører innenfor bransjen bare kan drømme om. Vi er helt trygge på at kunder og leverandører blir vel ivaretatt med NDS Group som ny eier» sier Jan Haslev.

Etablert i 1963 NDS Group er en landsomfattende ettermarkeds grossist med ca. 200 ansatte som forsyner sine kunder med reservedeler, utstyr og tilbehør. NDS driver et svært effektivt logistikknettverk med et sentralt lager i Skytta nær Oslo, 20 filialer og 8 partnere over hele Norge. Selskapet er partner for ca. 8000 kunder blant dem bilverksteder, bilforhandlere, lokale grossister, marine grossist, veiassistanseselskaper, industrikunder og flåteselskaper. NDS tilbyr workshop franchise konsepter til sine kunder under sitt eget AutoMester merkevare samt for tredjeparts konsepter som Bosch Car Service. Det er for tiden ca. 220 aktive AutoMester-franchiser over hele Norge. NDS oppdaterer hele tiden produktporteføljen på mer enn 500.000 oppførte artikler hvorav 70.000 er lageret permanent og leverer opptil syv ganger per dag med en dekning på opptil 2000 km. Gjennom AutoMatriell, en integrert del av NDS Group, tilbyr man også verkstedsutstyr fra ledende produsenter som blant flere John Bean, Rotary og MAHA.

AURELIUS Group er et Europeisk investeringsselskap med kontorer I München, London, Stockholm, Madrid og Amsterdam. Siden selskapet ble stiftet i 2006 har AURELIUS vokst fra å være en lokal investor til å bli en internasjonal aktør med en betydelig portefølje.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, ticker symbol: AR4) er selskapet som er børsnotert innenfor AURELIUS gruppen, og handles på alle tyske børser. Selskapet fokuserer på å investere i mellomstore selskap i ulike typer industrier som befinner seg i spesielle situasjoner eller står ovenfor en omstrukturering. AURELIUS Equity Opportunities har for øyeblikket 21 selskap i sin portefølje over hele Europa. Porteføljen består av rundt 15,000 medarbeidere og generere en årlig omsetning på mer enn 3.8 mrd. EUR Selskapets markedsverdi er omtrent 1.2 mrd. EUR (Juni 2019).

Kontaktpersoner:
Janno Gröne, Styreleder – NDS Group AS, mob: + 34 664 01 00 56
Jan Haslev, Styreleder – Hovdan Poly AS, mob: +47 93 44 54 54Har du spørsmål i forbindelse med kjøp eller salg av bedrifter, kontakt en av våre bedriftsmeglere. Salg av firma / bedriftsmegling er vår spesialitet.

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: