Management Buy-Out (MBO), hva er det?

Hva er en MBO?

MBO – management buy out – er en anskaffelse, hvor selskapets ledelse eller ansatte kjøper ut dagens eier. I større overtagelser er ekstern finansiering eller selgerkreditt så godt som alltid med, ettersom kjøpet involverer beløp som langt overstiger privatpersoners normale lånekapasitet.

MBO kan være aktuelt for mindre virksomheter, der én eller flere i ledelsen tar over eierskapet. Her kan pant i fast eiendom sikre lån for en overtagelse og betaling for en del av kjøpesummen. Resterende beløp kan eventuelt betales over tid, finansiert av selskapets kontantstrøm. Her kan den tidligere eieren være med og dele både risiko og muligheter i en earn-out-model.

En MBO kan aktualiseres på bakgrunn av flere forhold. En mulig årsak kan være at eieren av ulike årsaker ikke ønsker å satse lenger. For eksempel skal vedkommende gå av med pensjon og har ingen i familien som vil eller kan ta over. En annen årsak kan være at en avdeling eller et datterselskap ikke lenger er en del av virksomhetens hovedsatsningsområde.

I andre tilfeller vil kanskje ledelsen ser muligheter som dagens eier ikke ønsker å gå videre med. Virksomheter med en sterk ledelse, hvor selskapets verdier er basert på de ansatte, er en annen MBO-kandidat. Trusselen om at nøkkelpersonene sier opp ved et eventuelt salg gjør at den mest aktuelle kjøperen ofte kan bli funnet internt i selskapet. Her er det en delikat balansegang for dagens eier. Eksterne kjøpere betaler ofte mest, men en overtagelse fra de ansatte kan skje relativt smidig ettersom de har detaljert kunnskap om driften.

Ankepunktene mot en eventuell MBO, ved siden av de ansattes begrensede muligheter til finansiering av transaksjonen, er deres lojalitet til selger. Er ledelsen lojal mot eieren eller seg selv som en mulig kjøper? Her kan en bedriftsmegler tre inn for å skape en tillitvekkende situasjon som gir eieren muligheten til å få kontroll over prosessen og minke faren for konflikt med de ansatte. Dette er spesielt viktig med tanke på en situasjon hvor det ikke blir gjennomført en MBO, hvor begge parter fortsatt skal arbeide sammen.

Stein Bergby i Connecto Bedriftsmegling var i sin tid med i datidens største MBO, hvor han og flere av hans kolleger kjøpte ut Norweld. Bedriften ble videre solgt til amerikanske Lincoln. Connecto Bedriftsmegling har deltatt i flere prosesser der Selskapets eier først hadde tilbudt de ansatte å ta over. De ansatte ønsket i første omgang ikke å overta bedriften, men meldte igjen sin interesse da Connecto tok over prosessen.

Ta kontakt med oss om du vurderer en MBO.Har du spørsmål i forbindelse med kjøp eller salg av bedrifter, kontakt en av våre bedriftsmeglere. Salg av firma / bedriftsmegling er vår spesialitet.

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: