Hva skjer med selger etter salget?

Gjennom å bruke Connecto Bedriftsmegling får oppdragsgivere flere alternativer på bordet. Man vil få flere løsningsforslag med ulike aspekter, både når det gjelder prising, betaling og kjøpers ønsker om selgers videre arbeid i bedriften.

Helt avgjørende er selgers egne intensjoner. Hva ønsker vedkommende? Å rydde skrivbordet og slutte mer eller mindre på dagen? Å være med på en kunnskapsoverføring i løpet av et halvt år? Å fortsette i virksomheten, fordi kjøper vil tilføre en spennende infrastruktur som gjør at bedriften kan nå sitt fulle potensial? Å gradvis minke sin stillingsprosent? Eller kanskje slippe alt personalansvar for å kunne fokusere på salg eller teknisk faglige oppgaver? Eller ha fri om vinteren, om man er en pensjonert skigåer?

En kjøper kan også knytte betingelser til at en selger skal bli værende i bedriften, fordi man mener selger har en unik kundekontakt, teknisk innsikt eller andre kompetanser som kjøper mener er viktige. Her er det viktig at avtalen tar hensyn til ulike skattekonsekvenser.

Selger har ofte et mer eller mindre klart bilde av hva han eller hun ønsker å oppnå ved et salg. Vår erfaring er at disse tingene kan endre seg i løpet av prosessen, gjennom kjemien med kjøper eller gjennom nye muligheter som åpner seg for selgeren.

Noen av Connecto Bedriftsmeglings mest fornøyde kunder har valgt å ikke selge, til tross for at en kjøpers betingelser har matchet selgers krav ved oppstarten av prosessen. Dette, fordi selger har lært gjennom prosessen at bedriften kan drives på en annen måte enn før, og ønsker derfor å drive videre på en ny og forbedret måte. Vi ser at flere selgere som har møtt veggen eller var lei av måten bedriften ble drevet på, har fått så mange innspill fra møter med forskjellige kjøpere, at de helt enkelt har sagt; «Jeg har lært meg så mye av andre som jeg ønsker å applisere i min egen bedrift, at jeg helt enkelt ønsker å fortsette. Bedriften min var mer spennende og har større potensial enn hva jeg selv skjønte».

En av Connectos familiebedriftskunder hadde lav lønnsomhet og barna ønsket ikke å ta over bedriften. Et salg var tilsynelatende den beste løsningen, I stedet kjøpte kunden, via Connecto-prosessen, et produkt / en kundeportefølje, som gjennom økt omsetning skapte bedre lønnsomhet. Noen år senere tok et av barna over virksomheten.Har du spørsmål i forbindelse med kjøp eller salg av bedrifter, kontakt en av våre bedriftsmeglere. Salg av firma / bedriftsmegling er vår spesialitet.

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: