Hva er Due Dilligence?

Due diligence oversettes nærmest med tilbørlig aktsomhet. En kjøpers eller investors prosess for å kontrollere at virksomheten er i henhold til hva selger har informert. Kjøper ønsker også å avdekke viktige forhold som selger kanskje ikke er klar over. En due diligence kan skje tidlig i forhandlingene, men også etter at en “endelig” avtale er inngått. I det senere er avtalen betinget av hva som eventuelt dukker opp i en due diligence. Med andre ord, en kjøper prøver alltid å finne elementer som ikke er som avtalt, for å rettferdiggjøre et prisavslag.

For selger gjelder det å få dokumentert at all vesentlig informasjon er gjort tilgjengelig for kjøper. Og derved å minimere risikoen for at kjøper skal kunne rettferdiggjøre eventuelle fremtidige krav om at salgsobjektet ikke var som avtalt.

En due diligence er en levende prosess. Den kan ta så mye tid at den under en periode lammer selgerens organisasjon. Er den potensielle kjøperen en konkurrent, har vedkommende fått kjennskap til forretningshemligheter som kan skape problemer for selger hvis det ikke blir et salg. Selgerens garantier i avtalen blir påvirket av måten en due diligence blir gjennomført.

En due diligence omfatter blant annet følgende områder:

  • Juridisk
  • Finansielt og skatterettslig
  • Teknisk
  • Organisatorisk
  • Markedsmessige og kommersielle forhold
  • Miljøforhold.

Omfanget er avhengig av transaksjonens størrelse, kjøperens kjennskap til virksomheten og selgers garantier. Men viktigheten og omfanget av en due diligence tilsier at hjelp bør søkes hos erfarne aktører som revisor og advokater.Har du spørsmål i forbindelse med kjøp eller salg av bedrifter, kontakt en av våre bedriftsmeglere. Salg av firma / bedriftsmegling er vår spesialitet.

Hold deg oppdatert.
Følg Connecto på LinkedIn: