Virksomheten kan være sunn men utsiktene fremover kan være utfordrende, enten på grunn av Korona-situasjonen eller at bedriften mangler en avgjørende kompetanse: For eksempel et større salgsapparat, kompetanse innen IT, salg på weben & sosiale medier, komplettere produkter og tjenester. Bedriften med eier har ikke den infrastrukturen som skal til for å nå bedriftens fulle…

Les mer

Til nå har det vært en utbredt tradisjon at barn tar over virksomheten når foreldregenerasjonen pensjonerer seg. Dette er i ferd med å endre seg. Vi er i stadig dialog med familiebedrifter hvor dagens eier har et ønske om å trappe ned eller pensjonere seg, men hvor barna ikke ønsker eller er i stand til…

Les mer

Plan1 AS styrker sin posisjon på Romerike gjennom kjøp av Romerike Arkitekter AS. Alle ansatte blir med over til Plan1 og vil flytte inn i selskapets lokaler på Gardermoen fra 15. oktober. Plan1 AS vokser videre gjennom oppkjøp av Romerike Arkitekter AS. – Vi har bred erfaring med næringsbygg og skoler. Romerike Arkitekter AS er…

Les mer

Administrerende direktør i Asplan Viak, Øyvind Mork (t.v.), Inge Dahlmann og Anders Nypan (Landskapsfabrikken) og Bård Helland (Asplan Viak). Administrerende direktør i Asplan Viak, Øyvind Mork (t.v.), Inge Dahlmann og Anders Nypan (Landskapsfabrikken) og Bård Helland (Asplan Viak). Eierne av Landskapsfabrikken AS har blitt enige med ledelsen i Asplan Viak AS om at Asplan Viak…

Les mer

Ja – og man kan tjene penger i flere år på det. Mange næringer, blant annet deler av grafisk bransje karakteriseres av at det dels er mange små konkurrenter, et fragmentert marked. Dels av at selskapene har tunge maskininvesteringer som sammen med lønninger gir høye faste kostnader. Virksomhetene har imidlertid lave rørlige kostnader. I slike…

Les mer

Når det gjelder mindre selskaper er det ikke lett å forutsi. Mindre selskaper har oftere flere hull og flere svake sider enn større enheter. Som liten kan man ikke ha ekspertkompetanse på alle områder, da hadde man i utgangspunktet vært et stort selskap. Prosessene for å finne en kjøper av virksomheten eller å finne en…

Les mer

Hva er en MBO? MBO – management buy out – er en anskaffelse, hvor selskapets ledelse eller ansatte kjøper ut dagens eier. I større overtagelser er ekstern finansiering eller selgerkreditt så godt som alltid med, ettersom kjøpet involverer beløp som langt overstiger privatpersoners normale lånekapasitet. MBO kan være aktuelt for mindre virksomheter, der én eller…

Les mer

Due diligence oversettes nærmest med tilbørlig aktsomhet. En kjøpers eller investors prosess for å kontrollere at virksomheten er i henhold til hva selger har informert. Kjøper ønsker også å avdekke viktige forhold som selger kanskje ikke er klar over. En due diligence kan skje tidlig i forhandlingene, men også etter at en “endelig” avtale er…

Les mer

En Earn-Out er en avtale der: en del av salgsummen er knyttet til selskapets fremtidige utvikling delbetalingen blir betalt over tid, normalt 1- 3 år og størrelsen på utbetalingen varierer avhengig av avtalt resultatoppnåelse I en salgsprosess er det ikke uvanlig at selger og kjøper har ulike meninger om hva et selskap er verd. Selger…

Les mer

Gjennom å bruke Connecto Bedriftsmegling får oppdragsgivere flere alternativer på bordet. Man vil få flere løsningsforslag med ulike aspekter, både når det gjelder prising, betaling og kjøpers ønsker om selgers videre arbeid i bedriften. Helt avgjørende er selgers egne intensjoner. Hva ønsker vedkommende? Å rydde skrivbordet og slutte mer eller mindre på dagen? Å være…

Les mer

Det enkle svaret er – hvis du funderer over det – undersøk hvilke muligheter du har. Ofte er tanker om å selge resultatet av en underbevisst prosess. Slik at når tankene endelig dukker opp, har de beveget seg lenge i underbevisstheten. Å selge sin egen bedrift er en modningsprosess. Men den endelige avgjørelsen bør avhenge…

Les mer